5 ข้อดีของการใช้บริการ ผลิตใบมีดตามแบบ ที่ต้องการ

ของการผลิตใบมีดตามแบบที่ต้องการ

สั่งผลิตใบมีดอุตสาหกรรม ได้ตรงใจ สั่งได้ที่ ไอ.ที.ซี.อินเตอร์คัทส์

โดยทั่วไปเราใช้มีดเป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับแยกของออกจากกันเป็นส่วน ๆ ตามที่ต้องการ โดยใช้วิธีฟัน ผ่า เหลา ตัด เฉือน สับ หั่น ปาด เป็นต้น ด้านอุตสาหกรรมก็มีจุดประสงค์ในการใช้งานใบมีดเช่นเดียวกัน เพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างออกไปเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องจักรในแต่ละอุตสาหกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็น ใบมีดอุตสาหกรรมอาหาร ใบมีดบดพลาสติก ใบมีดตัดกระดาษ ใบมีดสับไม้ และใบมีดอื่น ๆ หรือในกรณีที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมไม่สามารถหาใบมีดที่เหมาะกับงานได้ หรือใบมีดที่ใช้ยังไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการผลิต เช่น อายุคมไม่ทน มีดบิ่นง่ายสึกง่าย ทำให้ต้องเปลี่ยนใบมีดบ่อย ๆ เครื่องจักรต้องหยุดการผลิต ทำให้เสียเวลาและประสิทธิภาพการผลิตลดลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสั่งทำได้กับบริษัทหรือโรงงานที่ผลิตใบมีดโดยตรง มาดูกันก่อนว่า หากเราจะใช้บริการผลิตใบมีดตามแบบที่ต้องการนั้น มีข้อดีอย่างไรบ้าง

 

5 ข้อดีของการใช้บริการ ผลิตใบมีดตามแบบที่ต้องการ

สำหรับการผลิตงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์เฉพาะด้าน ที่มีความถูกต้อง เหมาะสมกับงานแต่ละชนิด แต่ละประเภท รวมไปถึงใบมีดอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ทั้งใบมีดอุตสาหกรรมอาหารในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด ใบมีดบดพลาสติกในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต์ ใบมีดตัดกระดาษในอุตสาหกรรมการพิมพ์ เหล่านี้เป็นต้น จึงจำเป็นต้องใช้ใบมีดในแบบเฉพาะที่ต้องการ ซึ่งมีข้อดีในการใช้บริการผลิตใบมีดตามแบบที่ต้องการ ดังต่อไปนี้

  1. ได้ใบมีดอุตสาหกรรมตรงตามที่ต้องการ ทั้งรูปแบบ รูปทรง จำนวน ขนาด รวมไปถึงชนิดของเหล็กและความแข็ง ระบุได้ตามต้องการ เรารับผลิตใบมีดให้กับท่านจำนวนตั้งแต่ 1 ใบเป็นต้นไป
  2. เรามีผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาในการเลือกใช้วัตถุดิบ (เหล็ก) ในการผลิตใบมีดของท่าน เพื่อให้เหมาะสมกับงาน และสามารถแก้ปัญหาจากการใช้งานที่ผ่านมาได้
  3. ตรวจสอบแหล่งผลิตใบมีดอุตสาหกรรม ควบคุมการผลิต ตามมาตรฐานผ่านกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ได้ใบมีดอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับใช้งานในกระบวนการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงานที่ผลิตได้ง่ายขึ้น ช่วยให้มีความแม่นยำในการปฏิบัติงาน ทำงานในเวลาที่กำหนด ทันการส่งมอบ เพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจได้
  4. ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย ในขณะที่ได้รับใบมีดอุตสาหกรรมตามแบบที่ต้องการนั้น สามารถนำมาใช้งานได้ทันทีตามปกติ ไม่ต้องทำการปรับแต่งเครื่องใด ๆ เพิ่มเติม ไม่ต้องคอยระวังจุดบกพร่องหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ใบมีดที่ไม่ตรงตามแบบเดิม สเปคเดิม ทำให้ได้งานผลิตที่มีคุณภาพ ของเสียน้อย สามารถจัดการกับต้นทุนการผลิตแต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี
  5. มั่นใจในความปลอดภัย การใช้บริการผลิตใบมีดตามแบบที่ต้องการจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้ใบมีดที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในความปลอดภัย เพราะได้รับการดูแลการผลิตอย่างมีมาตรฐาน

 

ขั้นตอนการผลิตใบมีดอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ตามแบบที่ต้องการ

  1. รับความต้องการลูกค้า : สอบถามข้อมูล วัตถุประสงค์ ความต้องการ เป้าหมาย ปัญหาที่เคยพบในการใช้งานใบมีดอุตสาหกรรมจากลูกค้า ลักษณะใบมีด ใช้งานในอุตสาหกรรมใด ใบมีดอุตสาหกรรมอาหาร ใบมีดบดพลาสติก ใบมีดตัดกระดาษ หรืออื่น ๆ วัสดุ รูปแบบ โดยใช้แบบ drawing ของลูกค้า หรือ ใบมีดตัวอย่าง จากนั้นจึงทำแบบให้ลูกค้าตรวจสอบ อนุมัติผลิต
  2. ตัดเหล็ก : หลังจากลูกค้าอนุมัติแบบการผลิตเรียบร้อยแล้ว จะทำการตัดขนาดวัตถุดิบที่ได้ตกลงกันไว้เป็นวัสดุชนิดใด วัสดุเหล่านั้นต้องมีความเหนียว แข็ง ทนทาน ต้านทานการสึกหรอ อาจใช้เป็นแบบงานเหล็ก High Speed Steel, Medium Alloy Steel, SKD11 หรือ ใช้วิธี Inlay ผนึกเหล็ก High Speed เฉพาะส่วนที่คม เป็นต้น
  3. ขึ้นรูปใบมีดอุตสาหกรรม : เมื่อได้วัสดุที่จะทำการผลิตมาตามที่ต้องการแล้ว จะทำการขึ้นรูปด้วยเครื่องซีเอ็นซี (CNC Machine Center) ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย มีความละเอียด ถูกต้องแม่นยำสูง ระยะผิดพลาดคลาดเคลื่อนน้อยมาก ทำให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการมากที่สุด
  4. ชุบแข็งด้วยเตาสุญญากาศ (Vacuum Furnace) : หลังได้ใบมีดอุตสาหกรรมตามแบบที่ต้องการแล้ว จะทำการชุบแข็งด้วยเตาสุญญากาศ ใบมีดจะมีความแข็งสม่ำเสมอ เหมาะกับการใช้งาน
  5. เจียรผิว เจียรคมใบมีดอุตสาหกรรม : เป็นขั้นตอนสุดท้าย ทำการเจียรผิวใบมีดอุตสาหกรรมให้มีความเรียบสม่ำเสมอ และเจียรคมให้มีความคมตามที่ต้องการ ได้องศาตามที่เหมาะสม ตัด เฉือน ปาด ไส ย่อย ชิ้นงานให้ได้คุณภาพตามที่ได้ตกลงไว้ เพียงเท่านี้ก็จะได้รับใบมีดอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ทุกชิ้น

 

ใบมีดที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้ง ใบมีดอุตสาหกรรมอาหาร ใบมีดบดพลาสติก ใบมีดตัดกระดาษ หรือใบมีดตัด เฉือน ปาด ย่อย อื่น ๆ ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน คม ตัดเฉือนได้เนียนละเอียด แม่นยำ ได้มาตรฐานในการใช้งาน ซึ่งหากได้รับการออกแบบ ผลิต ให้ตรงตามเป้าหมายการใช้งาน จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการผลิตแต่ละประเภทได้อย่างสูงสุด ไม่เกิดการสูญเสีย เครื่องมือ เครื่องจักร เดินระบบได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัดหรือหยุดเครื่องกะทันหัน ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ ในปริมาณตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนมีความปลอดภัยในการใช้งาน

บริษัท ไอ.ที.ซี.อินเตอร์คัทส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่าย ใบมีดอุตสาหกรรมอาหาร ใบมีดบดพลาสติก ใบมีดตัดกระดาษ ใบมีดตัดโคนอ้อย ใบมีดกบไฟฟ้า ใบมีดสับไม้ ใบมีดเครื่องหั่นเนื้อ ใบเลื่อยตัดไม้ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ในราคาที่เหมาะสม ผลิตได้ตั้งแต่ชิ้นเดียวไปจนถึงจำนวนมาก สามารถผลิตใบมีดอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์สินค้าของลูกค้าเอง ตามแบบและขนาดที่ต้องการ หรือเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไป ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี เราได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากมาย กว่า 14 แบรนด์ชั้นนำ เรามีประสบการณ์ ประกอบกับมีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมให้บริการผลิต พัฒนา ใส่ใจในทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าคุณภาพ ตรงเวลา แม่นยำ ด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ใบมีดอุตสาหกรรมอาหาร ใบมีดบดพลาสติก ใบมีดตัดกระดาษ

Tel: 054-010377, 054-327817, 086-654-1599
Line ID: intercuts
Email: info@inter-cuts.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *